Kärnan i vår verksamhet

Fredahl Rydéns är Skandinaviens ledande fullserviceleverantör åt begravningsbranschen. Vi arbetar mot ett samhälle där begravningar är självklara högtider för att hedra minnen.

Vårt företag står på starka grundläggande fundament i form av vår kärnvärden. De vägleder oss i vårt arbete och är därför en trygghet både för oss som arbetar i företaget och för dig som kund.

Omtanke

Vi levererar till Skandinaviens mest omtänksamma begravningsbyråer. Deras kunder befinner sig i en känslomässigt svår situation och detta har vi stor förståelse för. Omtanke är därför något vi bär med oss i vårt sätt att arbeta för att kunna bemöta våra kunder på ett hjälpsamt sätt och därmed hedra deras arbete.

Omtanken har vi också med oss i vårt praktiska arbete. Vi ser det nämligen inte som att vi tillverkar och säljer begravningsprodukter. Vi gör något mycket mer än så. Vi hedrar minnen!

Mod

Att utveckla en traditionsfylld bransch genom innovativa produkter och tjänster kräver mod. Men vi ser det som vår uppgift som ledande i branschen. Att framföra nya idéer och förbättringsförslag är därför en del av vårt vardagliga arbete. Detta uppmuntras och respekteras av såväl företagsledning som medarbetare.

Modet är också något som förenar oss med våra kunder. För att bemöta människor som är i en svår situation kräver mod av alla inblandade. När en anhörig söker upp en byrå är det för att få professionell vägledning av någon med erfarenhet. I den situationen är det viktigt att våra kunder känner sig trygga med oss som leverantör och våra produkter.

Ärlighet

Ärlighet innebär att vi alltid står för våra produkter och vår service. Här råder full transparens varför vi ofta och gärna bjuder in våra kunder och samarbetspartners till våra fabriker. Vi visar gärna vad som ligger bakom att våra produkter håller så bra kvalité.

Denna ärlighet genomsyrar även vår interna kommunikation där vi öppet delar med oss av såväl framgångar som motgångar för att få ett samtalsklimat med högt i tak där organisationens utveckling alltid sätts främst.

Glädje

Fredahl Rydéns genomsyras av en stor arbetsglädje och humor samtidigt som vi har stort fokus på ansvar och god kvalité. Denna glädje främjar samtal och respekt mellan medarbetarna och samtal mellan oss och våra samarbetspartners.

I en bransch som innehåller många tunga ärenden hjälper det mycket att vi har ett glädjerikt samtalsklimat. Det är en fördel för oss att kunna ha roligt tillsammans även under svåra stunder. Detta är därför något vi värnar om eller som vi säger, vi tar glädjen på allvar!